Vršačka pivara a.d. - u stečaju - Vršac
 
English  |   Srpski

 
Prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica
 
 • Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Terazije 23, Beograd
 • Javno prikupljanje ponuda - 03.okt 2011. godine
 • Rok za depozit - 26.sep 2011. godine, 11:00
 • Procenjena vrednost - 500.000.000,00 din
 • Depozit - 100.000.000,00 din

  U skladu sa Zakonom o stečajnom postupku (Službeni glasnik Republike Srbija broj 84/2004), prilikom prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, kupac kupuje samo imovinu i prava, bez zaposlenih, duga i obaveza.
  Procenjena vrednost nije minimalno prihvatljiva vrednost, niti je na bilo koji drugi način obavezujuca za ponudjača. Ukoliko je ponuda manja od 50% procenjene vrednosti, za prihvatanje ponude potrebna saglasnost odbora poverilaca.


 • Vršačka pivara a.d. u stečaju
  Adresa: Žarka Zrenjanina 4, Vršac
  Stečajni upravnik: Agencija za privatizaciju Republike Srbije
  Poverenik: Saša Radulović
  tel/fax: +381 13 838 039, +381 11 2543 451
  email: stecaj@emarket.rs

   

  © 2009, eMarket Capital d.o.o. Beograd